PVE 2013 AGM

THIS PAGE ARE BEING UPDATED DAILY with Documentation for the AGM

 Click Notice or AGENDA for larger view

Attendance Register - 2012 AGM.pdf Attendance Register - 2012 AGM.pdf
Size : 1913.473 Kb
Type : pdf
MINUTES OF PVE AGM 2012.pdf MINUTES OF PVE AGM 2012.pdf
Size : 155.972 Kb
Type : pdf
PVE Proxy Form 2013.pdf PVE Proxy Form 2013.pdf
Size : 104.497 Kb
Type : pdf

AMMENDMENTS to PVE Constitution SUBMITTED for DiscussionProposed Amendment 1:


Huidig:

7. KWORUMS (Grondwet 11.4)

1) Die Kworum van die AJV is een-derde van die stemgeregtigdes uit die getal geaffilieerde korporatiewe en enkellede, uitgesluit enige Ere-Lede wat die AJV mag bywoon.

 Verander Na:

 7. KWORUMS (Grondwet 11.4)

1) Die Kworum van die AJV is EEN KWART  (25%) van die stemgeregtigdes uit die getal geaffilieerde korporatiewe en enkellede, uitgesluit enige Ere-Lede wat die AJV mag bywoon.

 Proposed Amendment 2:

 Huidig:

 3. STEMGEREGTIGDES

1) Alle lede van die Eisteddfod kan vryelik aan besprekings deelneem en voorstelle indien.

2) Alhoewel ALLE Ledevergaderings, ingesluit die AJV, oop vergaderings is, word stemreg beperk tot twee stemme per korporatiewe lid en ‘n enkelstem vir alle privaat en indiwiduele lede.

 

Verander Na:

 

3. STEMGEREGTIGDES

1) Alle lede van die Eisteddfod kan vryelik aan besprekings deelneem en voorstelle indien.

2) Alhoewel ALLE Ledevergaderings, ingesluit die AJV, oop vergaderings is, word stemreg beperk tot EEN STEM ELK per GEAFFILIEERDE LID.

 

Proposed Amendment 3:

 Huidig:

 7. LIDMAATSKAP van die Eisteddfod

1) Daar is drie kategorieë van lidmaatskap:

a) enkel- (individuele) lidmaatskap;

b) korporatiewe lidmaatskap;

c) ere-lidmaatskap.

 Verander na:

 

7. LIDMAATSKAP van die Eisteddfod

1) Daar is vier kategorieë van lidmaatskap:

a) enkel- (individuele) lidmaatskap;

b) korporatiewe lidmaatskap;

c) ere-lidmaatskap.

d) Bestuurs-Lidmaatskap (Beperk tot Direkteure van die Raad van PVE sowel as Alle Aktiewe Sameroepers)

 Voeg by: (Nuwe punt)

 7.7 Bestuurslidmaatskap verleen nie aan lede die outomatiese reg om leerders vir Eisteddfod Deelname in te skryf nie. Lede met Bestuurslidmaatskap mag wel normaalweg as Privaat Lede Affilieer om sodoende Leerders vir Deelname te mag inskryf.