PVE - VOORBEREIDE en ONVOORBEREIDE LEES: INDIVIDUEEL en GROEP

Sien sillabus vir volledige RIGLYNE

Algemene riglyne:
1. Die sameroeper en beoordelaar sal die teks voorsien.
2. Hoogstens vier (4) inskrywings word toegelaat, per graad, per instansie.
3. Al die deelnemers, in ‘n afdeling, lees dieselfde leesstuk ten einde die speelveld gelyk te maak.
3. Deelnemers wag buite die lokaal nadat hulle oor die prosedure ingelig is.
4. Deelnemers (wanneer versoek) kom die lokaal binne en kry ‘n paar oomblikke om hulself met die    leesstuk se lettertipe en skryfstyl vertroud te maak.