Please refer to the Paarl Valley Eisteddfod Syllabus for GENERAL and CATEGORY SPECIFIC GUIDELINES

Verwys asseblief na die Paarl Vallei Eisteddfod Sillabus vir ALGEMENE en KATEGORIE SPESIFIEKE RIGLYNE