BEKERWENNERS 2006

 

KANDIDATE MOET DAAROP LET, DAT U SLEGS IN AANMERKING KOM VIR TROFEë, INDIEN U 86% OF MEER BEHAAL VIR DEELNAME.


Ballet

               

Solo

  1. 5-6   jr : solo : Kim Ayford - Bianca’s school of Ballet
  1. 7-8   jr : solo : Jette Kirsten - Joy Cargill studio of Ballet
                              Shannon Meihuizen - Adele’s school of Balet
  1. 9-10 jr : solo (Novice) : Chélin Taylor - Bianca’s school of Ballet
                     solo (Novice): Catherine Fokseang -Joy Cargill studio of
                                                                      Ballet

                     solo(Amateur) : Georgia-Ann Meihizen -
Adele’s school of Ballet

      4. 11-12jr :solo(Novice) :  Cari MoutonJudith Adams school of Ballet

                     solo(Amateur) : Angeline Boyd -  Joy Cargill studio of Ballet

                     Deut :

                     Group :

      5. 13-14jr: solo(Novice) : Dawnishia Hendricks - Judith Adams school of Ballet

                     solo(Amateur):Kirsten Hill - Joy Cargill studio of Ballet

      6. 15-16jr: solo(Novice): Marle van Zyl - Joy Cargill studio of Ballet

                     solo(Amateur) : Tracy-Lee Bothma -Joy Cargill studio of Ballet

                    Group Traquility :

      7. 17-19jr:Solo (Amateur) : Charmoleigh Fortuin - Joy Cargill studio of Ballet

      8. Open : Solo(Amateur)  :Tarryn Cupido - Joy Cargill studio of Ballet

               

Deut

  1. 5-6jr : Twinkel little star Adele’s school of ballet
  2. 7-8jr : Janét Haupt
  3. 9-10jr : Classical Deut  - Joy Cargill studio of Ballet
  4. 11-12jr :Flower Party - Bianca’s school of ballet
  5. 13-14jr : Deut dance - Bianc’s school of Ballet


    Trio’s

 

1.   9-10 : Rednose Reideers - Adele’s school of Ballet

2.  13-14jr : Ragtime - Adele’s school of Ballet

 Groepe

1.        7-8jr :               Stars

                              Bianca’s school of Ballet

2.       9-10jr:               High Spirits

                             Janét Haupt

3.       11-12jr:             The Polka

                              Bianca’s school of Ballet

4.       11-12jr :            Moonlight

                             Joy Cargill studio of Ballet

5.       13-14jr :            Flowers

                             Judith Adams school of Ballet

6.       15-16jr :            Midnight

                             Joy Cargill studio of Ballet

 

Afrikaans

 

Voordrag en redevoering

 

Beste Kindertuin : Henlo Swart

Junior Spreekkoor :  Amstel Primêr Graad 1

Hoogste Punt Junior :

Beste Spreekkoor(graad 4-7) : Graad 7 Paarlzicht Primêr

Beste individuele voordrag (graad4-7) : Este Burger

Beste Tweespraak(graad 4-7) :  Este Burger en Adrian Ranger

Beste Prosa (graad 8-12) : Francelle Venter

Beste Monoloog (graad 8-12) : Lundi Cavernelis

Beste Poësie (graad 8-12) : Esperance Potgieter            

 

English

 

Poetry

 

Best Pre-Primary  :  Christy Nel

Best Senior Primary   :   Keanan Patience

Best Junior Secondary   :  Michaela Passerini

Best Senior   :   Wynande Smit

Best Choral Verse   :  Paarlzicht Primêr

 

Nasionale Danse en Sangspele

 

Beste Junior groep   :    Nieuwedrift Primêr en William Loyd Primêr

Beste Senior groep    :   New Orleans Sekondêr Skool

Beste Sangspele   :    Laerskool Hugo Rust en Laerskool Hugenote

 

Solosang

 

Beste Junior seun    :     Brent Reynolds

Beste Junior dogter  :  Tia-Mae Redelinghuys

Junior duet   :  Hermine Kruger en Cari Mouton

Beste Senior seun : Ivan Vorster

Beste Senior dogter  :  Marcelle Steinmetz

Beste duet   :   Carlyn Joy Williams en Natasha Hess

Beste presteerder    :     Rulandi Muller

Hoogste punt :   Rulandi Muller

Kunslied : Ope Klas   : Stephanie Mostert

 

Recorder

 

Best Junior   :   Malan Bartleman

Best Primary  :   Etienne Bruwer

Best Promising Junior   :  Engela de Villiers

Best Junior duet     :  Malan Bartleman

Best Junior Ensemble    :   Paarlberg Musiekskool

Best Senior      :    Lourens Fick

Best General Performance :     Christine-Marié Louw

Best Senior duet   :   Christine-Marié Louw

Best Unaccompanied solo   :  Thomas Weighill and Elizabeth Moll

Best Senior Ensemble :     En Avant La Rochelle

 

Orkeste

 

Beste Orkeste   : Frank Pietersen Musieksentrum Afrika    Perkussie

 

Junior Klavier

 

Hoogste Totale punt 8 jaar    :    Emma Oelschig

Hoogste Totale punt Junior dogter   :   Cari Mouten

Hoogste Totale punt Junior seun    :  Jaco Nortier

Mees Belowende Junior dogter     :   Rika Botes

Mees Belowende Junior seun     :  Braam Coetsee

Beste Junior dogter Barokvoordrag    :   Rika Botes

Beste Junior seun Barokvoordrag  :  Jaco Nortier

Beste Junior Bladlees   :   Alet Mouton

Beste Junior duet  :  Cari Mouton en Hermine Kruger

Beste Junior trio  :    Malan Bartleman, Cornelie Lemmer en Wiehan Basson

Beste 2 Klaviere ( 4 hande )  :   Rina de Villiers en Braam Coetzee

Beste 2 Klaviere ( 8 hande) :   Adri van Heerden, Janet Walters, Emily Labischagne en  Minette Livingstone Louw

 

Senior Klavier

 

Hoogste totale punt : Dogter   :    Maryke Thom

Hoogste totale punt : Seun  :   Lourens Fick

Most promising senior   :    Alexander Böhmer

Best Bach performance  :   Thomas Weighill

Beste Bladlees   :   Lourens Fick

Beste piano duet    :   Alexandra Böhmer en Elmientjie Thom

Beste twee klaviere    :    Elmientjie Thom en Alexandra Böhmer

Beste trio ( 6 hande  )   :  Maryke Thom, Andrèa van Greunen en 

                                     Mariques  Livingstone-Louw

UNISA – Klavierprys  :   Lourens Fick

 

Strykers

 

Viool – Beste Junior   :   Jeffrey Armstrong

            Beste Senior   :    Maryke Thom

            Beste Altviool   :   Elizabeth Moll

 

Blaasinstrumente

 

Beste presteerder : Houtblaas  :   Rhodé Jordaan

Beste Presteerder : Koperblaas   :  Lourens Fick

 

Visuele kuns

 

Beste Kindertuin   :   Shani du Toit

Beste Graad 4 – 5    :  Yolandi van Schalkwyk

Beste Graad 6 – 7   :   Chad Marthinussen

 

Kore

 

Beste kamerkoor   :     La Rochelle Meisieskool

Beste Hoërskoolkoor  :    La Rochelle Meisieskool

Beste Seunskoor  :   Primêre Seunskool Juniorkoor

Beste Seniorkoor :  Laerskool Noord-Eind

Beste Juniorkoor   :   Hoër Meisieskool Paarl