VOORDRAG (Individueel, Groep, Spreekkoor, Poppeteater, Prosa, Voordrag-Program, Monoloog,

Twee-sprake, Redevoering, )


Please refer to the Paarl Valley Eisteddfod Syllabus for GENERAL GUIDELINES


Verwys asseblief na die Paarl Vallei Eisteddfod Sillabus vir ALGEMENE RIGLYNE

 

RIGLYNE VIR AFRIKAANS VOORDRAG

 

1.     Skenk aandag aan die Algemene Reëls voor in die Sillabus.

2.     Die korrekte tydsduur van elke inskrywing vergemaklik die opstel van program sodat dit vlot verloop.

3.     Gedigte vir laerskoolleerders nie langer as 3 minute.

1.     Hoogstens DRIE INSKRYWINGS mag per graad per skool of privaat instansies gemaak word.

2.     Die werke is EIE KEUSE, maar dit moet by die ontwikkelingspeil van die deelnemers pas.

3.     TWEESPRAAK: Albei leerders se name op EEN VORM.

4.     GROEPITEMS: Ook net op een vorm, nie name van deelnemers nie maar net die graad van deelname bv graad 3 of 7.

5.     ’n Netjiese Kopie van die keuse moet op die dag van deelname, aan die beoordelaar oorhandig word. Netjiese voorleggings aan die beoordelaar spreek vanself.

6.    Voltooi elke inskrywingsvorm VOLLEDIG en KORREK. Maak ASSEBLIEF!! Seker van die  korrekte spelling van die kandidaat se naam. Gebruik drukskrif.

7.    BOETES sal gehef word indien sertifikate herdruk moet word weens foutiewe spelling.

 

KLAS:  

V29 – GRAAD 6

AFDELING:

Afrikaans Voordrag

 


AFDELING A:  JUNIOR PRIMÊR

 

GRAAD

KLAS

1.         INDIVIDUELE VOORDRAG:

Graad R
Graad 1
Graad 2
Graad 3

V1
V2
V3
V4

2.         GROEPVOORDRAG:
Ten minste 5 en maksimum van 15 deelnemers. Die aanbieding moet wissel van aard (komies/ ernstig).  Moet bestaan uit verskillende genres (poësie, prosa, drama ens.) Dit moet ‘n sentrale tema hê en musiek en sang mag gebruik word om items te bind. Die gesproke rad moet steeds oorheers.
LET WEL NET VIR GRAAD 3.
TYDSBEPERKING: 5 MINUTEGraad 3V5

3.         SPREEKKORE: FORMEEL:
GEEN BEWEGING OF GEBARE TOELAATBAAR NIE. EIE KEUSE.

Graad 1

V6

 

Graad 2

V7

 

Graad 3

V8

4.         SPREEKKORE: GEDRAMATISEERD:
KOSTUUMS EN GRIMERING MAG GEBRUIK WORD. 
MAAK GEBRUIK VAN GEBARE EN BEWEGINGS.  EIE KEUSE

Graad 1

Graad 2

Graad 3

V9

V10

V11

 

 

5.         POPPETEATER:
VOORSIEN EIE POPPE EN POPPEKAS. EIE KEUSE VAN STORIE.
LET WEL NET VIR GRAAD 3.
TYDSBEPERKING:  5 MINUTE
Graad 3
V12

 

 

 

AFDELING B:  SENIOR PRIMÊR

 

GRAAD

KLAS

1.     INDIVIDUELE VOORDRAG:

Graad 4
Graad 5
Graad 6
Graad 7

V13
V14
V15
V16

2.         PROSASTUK:  FORMEEL
Geen bewegings en gebare toelaatbaar nie. Deelnemer lewer prosastuk met die nodige stemwisseling, infleksies en die gesproke rad moet oorheers.

TYDSBEPERKING:  5 MINUTE 

Graad 4
Graad 5
Graad 6
Graad 7

V17
V18
V19
V20

3.         PROSASTUK:  GEDRAMATISEERD
Bewegings en gebare is toelaatbaar. Rekwisiete mag gebruik word, maar binne perke.

TYDSBEPERKING:  5 MINUTE 

Graad 4
Graad 5
Graad 6
Graad 7

V21
V22
V23
V24

4.         VOORDRAGPROGRAM:
‘n Deelnemer moet minstens drie stukke aanbied met ‘n sentrale tema bestaande uit verskillende literêre temas (poësie, prosa, monoloog ens).  Een van die stukke kan mimiek of ‘n dansdrama ens. Wees.  Die werk moet wisselend van aard wees. (komies, liries, dramaties ens.)  Musiek, sang, beweging, skakelteks en mimiek mag gebruik word om die items te bind, maar die gesproke rad moet oorheers.

TYDSBEPERKING:  5 MINUTE

Graad 4 & 5
Graad 6 & 7

V25
V26

5.         MONOLOOG:
Kostuums en grimering mag gebruik word.  Bewegings en gebare toelaatbaar.

TYDSBEPERKING:  5 MINUTE

Graad 4 & 5
Graad 6 & 7

V27
V28

6.         TWEESPRAKE:
Kostumering en grimering is toelaatbaar.  Rekwisiete mag gebruik word maar binne perke.

TYDSBEPERKING:  6 MINUTE

Graad 4 & 5
Graad 6 & 7

V29
V30

7.         GROEPVOORDRAG:
Ten minste 5 en maksimum van 15 deelnemers.  Die aanbieding moet wissel van aard (komies/ ernstig).  Moet bestaan uit verskillende genres (poësie, prosa, drama ens.) Dit moet ‘n sentrale tema hê en musiek en sang mag gebruik word om items te bind.  Die gesproke rad steeds oorheers.

TYDSBEPERKING:   6 MINUTE

Graad 4 & 5
Graad 6 & 7

V31
V32

8.         SPREEKKORE:  FORMEEL
Geen bewegings of gebare is toelaatbaar nie.  Eie keuse.

Graad 4
Graad 5
Graad 6
Graad 7

V33
V34
V35
V36

9.         SPREEKKORE:  GEDRAMATISEERD
Kostuums en grimering mag gebruik word.  Mag gebruik maak van gebare en bewegings.  Eie keuse.

Graad 4
Graad 5
Graad 6
Graad 7

V37
V38
V39
V40

10.       POPPETEATER:
Voorsien eie poppe en poppekas.  Eie keuse van storie.

TYDSBEPERKING:   6 MINUTE

Graad 4 & 5
Graad 6 & 7

V41
V42

 


AFDELING C:  HOËRSKOLE

 

GRAAD

KLAS

1.         INDIVIDUELE VOORDRAG:

Graad 8
Graad 9
Graad 10
Graad 11
Graad 12

V43
V44
V45
V46
V47

2.         PROSASTUK:  FORMEEL
Geen bewegings en gebare toelaatbaar nie. Deelnemer lewer prosastuk met die nodige stemwisseling, infleksies en die gesproke rad moet oorheers.

TYDSBEPERKING:     Gr 8 & 9:  3-4 minute
                               Gr 10-12: 4-6 minute

Graad 8
Graad 9
Graad 10
Graad 11
Graad 12

V48
V49
V50
V51
V52

3.         PROSASTUK:  GEDRAMATISEERD
BEWEGINGS EN GEBARE IS TOELAATBAAR.  REKWISIETE MAG GEBRUIK WORD, MAAR BINNE PERKE.

TYDSBEPERKING:     Gr 8 & 9:  3-4 minute
                               Gr 10-12: 4-5 minute

Graad 8
Graad 9
Graad 10
Graad 11
Graad 12

V53
V54
V55
V56
V57

4.         VOORDRAGPROGRAM:
‘n Deelnemer moet ten minste drie stukke aanbied met ‘n sentrale tema bestaande uit verskillende literêre temas.  (poësie, prosa, monoloog ens.)  Een van die stukke kan mimiek of ‘n dansdrama wees.  Die werk moet wisselend van aard wees.  (komies, liries, dramaties ens.)  Musiek , sang, beweging, skakelteks en mimiek mag gebruik word om die items te bind,  maar die gesproke woord moet oorheers.

TYDSBEPERKING:     Gr 8 & 9:  6 minute
                               Gr 10-12:  8 minute

Graad 8
Graad 9
Graad 10
Graad 11
Graad 12

V58
V59
V60
V61
V62

5.         MONOLOOG:
Kostuums en grimering mag gebruik word.  Bewegings en gebare toelaatbaar.

TYDSBEPERKING:     Gr 8 & 9:  3-4 minute
                               Gr 10-12: 5-6 minute

Graad 8
Graad 9
Graad 10
Graad 11
Graad 12

V63
V64
V65
V66
V67

6.         TWEESPRAKE:
Kostumering en grimering is toelaatbaar.  Rekwisiete mag gebruik word, maar binne perke.

TYDSBEPERKING:     Gr 8 & 9:  5-6 minute
                               Gr 10-12: 6-7 minute

Graad 8 & 9 Graad 10-12

V68 V69

7.         REDEVOERING:
Punte word toegeken vir goeie inleiding en slot, logiese rangskikking van argument met oortuigende aanbieding en korrekte taalgebruik.

TYDSBEPERKING:     Gr 8 & 9:  3-5 minute
                               Gr 10-12: 5-7 minute

Graad 8 & 9 Graad 10-12

V70 V71


 

8.         GROEPVOORDRAG:
Ten minste 5 en maksimum van 15 deelnemers.  Die aanbieding moet wissel van aard (komies/ ernstig.  Moet bestaan uit verskillende genres (poësie, prosa, drama ens.)  Dit moet ‘n sentrale tema hê en musiek en sang mag gebruik word om items te bind.  Die gesproke woord moet steeds oorheers.

TYDSBEPERKING:     Gr 8 & 9:  6-7 minute
                               Gr 10-12: 7-8 minute

Graad 8 & 9     Graad 10-12

V72 V73

 

TOEKENNING VAN MEDALJES

AFDELING A

JUNIOR PRIMÊR Graad R-3

AFDELING B

SENIOR PRIMÊR Graad 4-7

AFDELING C

HOËRSKOLE Graad 8-12

Beste Individuele Voordrag

Beste Spreekkoor

Beste Groepvoordrag

 

Beste Individuele Prestasie in die Senior Primêre afdeling

 

Beste Spreekkoor

Beste Groepvoordrag

Beste Tweespraak

 

Beste Individuele Prestasie in rad 8 & 9

Beste Groepvoordrag in rad 8 & 9

Beste Tweespraak in Graad 8 & 9

Beste Redevoering in rad 8 & 9

Beste Individuele Prestasie in rad 10-12

Beste Groepvoordrag in rad 10-12

Beste Tweespraak in rad 10-12

Beste Redevoering in rad 10-12